جملات ماندگار ار ناپلون بناپارت

تعداد بازدید : 1102
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۳/۹
بزرگترین خطر در زمان پیروزی.....

 

 

جملات ماندگار ار ناپلون بناپارت

 

 

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد.

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است .

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

پیروزی یعنی خواستن.

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

 

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

 

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++

 

                        

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

 

 

منبع :
ارسال کننده :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال