-خاطره-

  • جملاتی زیبا از بزرگان (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1044)

    اگر ندانیم چگونه به مادر زمین احترام گذاریم، احترام به خود را نیز نمی آموزیم. از بودا پرسیدند.....

    بیشتر