-آجر

  • مسجد شورین (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1145)

    مسجد قدیمی شورین در بخش مرکزی و در روستایی به همین نام قرار دارد این مسجد به مسجد امیر افخم حسام الملک هم معروف است.....

    بیشتر
  • پل نمیر در دماوند (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1256)

    پل نمیر مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان دماوند، جاده تهران به فیروز کوه......

    بیشتر