نامعقول

  • چند جمله زیبا از مادرترزا (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1110)

    انسان‌ها را از دور دوست داشتن، كار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی كه به ما نزدیك هستند، كار دشواری است....

    بیشتر