صفوی-

  • پل نمیر در دماوند (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1253)

    پل نمیر مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان دماوند، جاده تهران به فیروز کوه......

    بیشتر