تاریخ-

  • پل نمیر در دماوند (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1256)

    پل نمیر مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان دماوند، جاده تهران به فیروز کوه......

    بیشتر
  • جملاتی زیبا از بزرگان (۱۳۹۵/۳/۹) (اخبار) (تعداد بازدید : 1050)

    اگر ندانیم چگونه به مادر زمین احترام گذاریم، احترام به خود را نیز نمی آموزیم. از بودا پرسیدند.....

    بیشتر